İçeriğe geç

Bilirkişi Sorumluluk Sigortası

Adli ve İdari Yargı Bilirkişi Sorumluluk Sigortası; bir bilirkişinin insani durumlar olan hata, ihmal yanlışlık gibi durumlar sonucundaki sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır.

Bilirkişinin düzenlemiş olduğu rapor sonrasında kendisine açılacak davalara karşı Bilirkişi Poliçesi olarak Bilirkişi Sorumluluk Poliçesi oluşturulmuştur.

Teminat süresi geriye dönük olarak 12 ay ile gelecek 12 ayı ve tüm dosyaları poliçe limiti kadar kapsamaktadır.

Adli ve İdari Yargı Bilirkişi Sorumluluk Sigortası Poliçe başvurusunda gerekli bilgiler;

Bilgileri iletmeniz veya poliçe talep formunu göndermeniz halinde sabit poliçe priminin kredi kartı bilgileriniz ile taksitli olarak poliçe satın alabileceksiniz. Poliçeniz belirtmiş olduğunuz mail adresinize gönderilecektir.

>>Poliçe talep formunu doldurarak ve hasarsızlık yazısını eklemeniz halinde en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

BİLİRKİŞİLER İÇİN İLK VE TEK SİGORTA POLİÇESİDİR. POLİÇENİN TEK SATICISI ACENTELİĞİMİZDİR.

» Poliçe teminat, prim ve şartları için tıklayınız.

» Hasarsızlık yazısı örneği için tıklayınız.

» Poliçe talep formu örneği için tıklayınız.

Bilirkişi Sorumluluk Sigortası

 • Bilirkişinin sorumluluklarını teminat altına alan ilk ve tek sigorta ürünün bilirkişi sorumluluk sigortası’dır. 
 • Bilirkişilerin sorumluluğunu maddi ve manevi tazminat talepleri ile dava masrafları dahil teminat altına alan ilk ve tek sigorta ürünü bilirkişi sorumluluk sigortası’dır. 
 • Bilirkişinin sorumluluğundaki dava dosyasının kaybolması, yanması çalınması veya gasp edilmesi hallerindeki dosyanın tekrar oluşturulması sırasındaki makul masrafları teminat altına alan ilk ve tek sigorta ürünü bilirkişi sorumluluk sigortası’dır. 
 • Bilirkişinin, bilirkişi bölge kurulu tarafından verilecek geçici süreli men cezası sonrasındaki gelir kaybında tazminat ödeyen ilk ve tek sigorta ürünü bilirkişi sorumluluk sigortası’dır.
 • Bilirkişinin raporundaki ağır ihmali sebebiyle devlet tarafından kendisine yöneltilecek rücu taleplerini teminat altına alan ilk ve tek sigorta ürünü bilirkişi sorumluluk sigortası’dır. 
 • Bilirkişiye karşı açılacak davalarda bilirkişi sorumluluk sigortası ile sigorta şirketi avukatlarının bilirkişiyi savunmasını sağlayan ilk ve tek sigorta ürünü bilirkişi sorumluluk sigortası’dır. Satın almak veya detaylı bilgi edinmek için lütfen aşağıda bulunan iletişim bilgileriyle iletişime geçiniz.

Hemen Başvurun veya Biz Size Ulaşalım. 

  Adınız Soyadınız

  Telefonunuz

  E-Postanız

  Telefon

  Telefon : 0 532 471 02 07
  Telefon : 0 530 418 53 87

  Eposta

  Bizimle irtibata geçin. bilirkisisorumluluk@gmail.com

  Adres

  Güzeltepe Mahallesi Fuar Cadde No:6/2 Çankaya Ankara

  Bilirkişilerin Sorumluluğuyla İlgili Kanun Maddeleri

  6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

  Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu

  MADDE 284 

  (1) Bilirkişi, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisidir.

  Bilirkişinin hukuki sorumluluğu

  MADDE 285 

  (1) Bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun, mahkemece hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar, bu zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası açabilirler.

  (2) Devlet, ödediği tazminat için sorumlu bilirkişiye rücu eder. 

  6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU

  A. Sorumluluk
  I. Genel olarak

  MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

  Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

  BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

  Sicil ve listeden çıkarılma

  MADDE 48

  (1) Bilirkişiler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde sicilden ve listeden çıkarılır:
  a) Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.
  b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.
  c) Bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.
  ç) Temel ilkelere aykırı olarak bilirkişilik faaliyetinde bulunulması.
  d) Bölge kurulu tarafından yapılacak performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunulmaması.
  e) Bilirkişilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde bulunulmaması.
  f) Bilirkişinin sicilden ve listeden çıkarılmayı talep etmesi.
  (2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin niteliğine
  göre sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilir.

  Bilirkişi Sorumluluk Sigortası

  Bilirkişiler için özel olarak hazırlanan bilirkişi mesuliyet sigortası hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.