İçeriğe geç

S.S.S.

Poliçe hangi tazminat taleplerini ödüyor ?

Hatalı bilirkişi raporunun hükme esas alınması sebebilye zarar görenlerin maddi ve manevi tazminat talepleri ile devlet tarafından gelecek rücu taleplerini ödüyor.

Poliçe hangi durumlarda tazminat ödemesi yapar ?

Bilirkişinin hata, ihmal (ağır ihmal dahil), kusur, yanlışlık sonucu raporunun gerçeğe uygun olmaması halinde raporun hükme esas alınması sebebiyle oluşacak zararlarda ödeme yapar.

Poliçe dava masraflarını karşılar mı ?

Evet dava masrafları poliçe limiti kadar teminattadır.

Heyet raporlarında nasıl tazminat ödemesi yapılıyor?

Bilirkişinin heyet olarak yazmış olduğu raporda tazminat sadece poliçe sahibi olan bilirkişinin payına düşen kısmının ödemesi yapılıyor. Poliçesi olmayan bilirkişi için ödeme yapılamıyor.

Hasar talepleri nasıl ödeniyor ?

Tazminat taleplerinde ;devlet tarafından gelen rücu talep yazısına istinaden veya dava sonucunda direk olarak zarar görene,

Geçici men durumunda; bilirkişilik bölge kurulu tarafından gelen tebligata istinaden,

Kayıp evrak durumunda; dosyanın kaybolduğuna dair ilgili mahkemeye vereceğiniz yazı, dosyanın ne şekilde kaybolduğunun belgelenmesi sonrasında yapılan masrafların belgelendiği talep yazısına istinaden ödemeler yapılıyor.

Poliçede muafiyet var mı ?

Tazminat taleplerinde asgari 1.000tl olmak şartı ile hasarın % 5’ oranında

Geçici men taleplerinde muafiyet yok. Ancak geriye dönül 12 ay içerisinde en az 60 adet dosya incelemesi yapılması şartı var.

Kayıp evraklara istinaden taleplerde muafiyet yok.

Poliçe kapsam süresi nedir?

Poliçe başlangıç tarihinden geriye dönük 12 aylık dönem ile poliçe bitiş tarihine kadar aradaki sürede verilmiş görevler sebebiyle gelecek talepler poliçe kapsamındadır.

Poliçe hangi durumları kapsamıyor ?

Hatalı bilirkişi raporunun hükme esas alınmamış olması ve bilirkişinin  kasten davranışını kapsamıyor.

Poliçe için hasarsızlık yazısı neden talep ediliyor?

Poliçe kapsam süresi geriye dönük 12 aylık süreyi kapsadığından bilirkişiden bilgisi dahilinde bir tazminat talebi olmadığını belgelemek için talep edilmektedir.

Poliçeyi nasıl satın alabilirim ?

Poliçe talep formu ve hasarsızlık yazısını ulaştırmanız halinde kredi kartı bilgileriniz ile satın alabilirsiniz.

Poliçeyi taksitli alabilir miyim ?

Evet, poliçeyi kredi kartı ile 8 taksit olarak satın alabilirsiniz.

Poliçe primlerindeki farklılık  neden kaynaklanıyor ?

Poliçe alternatifleri 4 farklı teminat limiti sunmaktadır. Limitlere göre primlerde farklılık gösteriyor.